Funkční sestava modulů

Pro teoretickou výuku jsou moduly vzájemně propojeny do sestavy a osazeny příslušnou elektroinstalací včetně systému MaR (měření a regulace). Tak vytváří přehledný funkční celek, který názorně demonstruje danou problematiku.

Na zapojené sestavě je možné zcela reálně předvádět provoz jednotlivých technických zařízení budov (TZB), např. teplovodní plynové kotelny, různé typy ohřívání teplé vody, funkci solární soustavy, provoz tepelného čerpadla a řadu dalších aplikací. Výukové moduly jsou navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat a zapojit do sestav dle individuálních potřeb. (Jednotlivé výukové moduly jsou specifikovány v technickém katalogu, který vám na vyžádání rádi zašleme).

Sestava modulů je řízena vlastním softwarem s možností vzdáleného ovládání – VIZUALIZACE.

Zapojená sestava umožňuje znázornit:

  • reálný provoz moderních zdrojů tepla (kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotle na dřevo a pelety, solární panely a další technická zařízení budov - TZB)
  • výrobu a využití teplé vody (ohřev TV deskovým výměníkem, přímý i nepřímý akumulační ohřev, zapojení zdravotně technických zařízení a jiné)
  • měření spotřebované energie a účinnosti zařízení TZB
  • měření hydrauliky topného okruhu
  • a další