Interaktivní výukový systém - od teorie k praxi

Stejně jako celá řada ostatních podniků z oboru technického a technologického zařízení budov i my cítíme nedostatek skutečně kvalifikovaných absolventů nejen středních škol technického zaměření. Proto jsme se rozhodli předběhnout konkurenci a zahájili jsme projekt, který tuto nepříznivou situaci pomáhá řešit.

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborných znalostí a zkušeností absolventů nejen středních škol pro výkon technických profesí např. v oblastech stavebnictví, technického zařízení budov a dalších. Výsledkem jsou výukové programy, jejichž součástí je také interaktivní výuka umožňující okamžité testování znalostí na prakticích příkladech.

Naše řešení dodáváme na míru potřebám koncového zákazníka a jejich využití je vhodné nejen pro školy, ale i pro nejrůznější výuková centra. Jednotlivé moduly, ze kterých se výukový systém skládá, lze na přání modifikovat a upravovat.

O INVYSYS