Z čeho se skládá INVYSYS

Montážní moduly

Díky možnosti rozebírání a montování jednotlivých modulů INVYSYS je možné je využít pro nácvik a získání manuálních dovedností. Studenti si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov – osazení a připevnění na montážní konstrukci modulu či vzájemné propojení dle výkresové dokumentace.

Správnost provedení montážních prací v průběhu výuky lze vyzkoušet např. tlakovou zkouškou, ověřením správnosti instalovaných armatur, místa instalovaných zařízení s ohledem na předepsané výškové umístění apod. Montážní moduly tak umožňují zvýšit zručnost studentů v montážních pracích s využitím reálných zařízení a materiálů.

Výukové moduly nabízí možnost opakovaného tréninku montážních činností:

 • montáže a demontáže zařízení a rozvodů
 • zapojování do funkčních sestav
 • ověřování kvality provedených prací
Montážní moduly   Komponenty pro montážní modul

 

 

Funkční sestava modulů

Pro teoretickou výuku jsou moduly vzájemně propojeny do sestavy a osazeny příslušnou elektroinstalací včetně systému MaR (měření a regulace). Tak vytváří přehledný funkční celek, který názorně demonstruje danou problematiku.

Na zapojené sestavě je možné zcela reálně předvádět provoz jednotlivých technických zařízení budov (TZB), např. teplovodní plynové kotelny, různé typy ohřívání teplé vody, funkci solární soustavy, provoz tepelného čerpadla a řadu dalších aplikací. Výukové moduly jsou navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat a zapojit do sestav dle individuálních potřeb. (Jednotlivé výukové moduly jsou specifikovány v technickém katalogu, který vám na vyžádání rádi zašleme).

Sestava modulů je řízena vlastním softwarem s možností vzdáleného ovládání – VIZUALIZACE.

Zapojená sestava umožňuje znázornit:

 • reálný provoz moderních zdrojů tepla (kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotle na dřevo a pelety, solární panely a další technická zařízení budov - TZB)
 • výrobu a využití teplé vody (ohřev TV deskovým výměníkem, přímý i nepřímý akumulační ohřev, zapojení zdravotně technických zařízení a jiné)
 • měření spotřebované energie a účinnosti zařízení TZB
 • měření hydrauliky topného okruhu
 • a další

Vizualizace

Pomocí komplexní vizualizace je díky propojení s počítačem možné vzdáleně sledovat, nastavovat, měřit a archivovat data z provozu funkční sestavy.

 

Vizualizace

Animace

Animace INVYSYS je nezávislá interaktivní počítačová simulace proudění a teplotních poměrů (topné vody, teplé vody, vzduchu, apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS každého samostatně, ale i v celé sestavě.

Animace INVYSYS je standardně vytvořena na míru dle dodaného rozsahu výukových modulů INVYSYS. Schematicky i funkčně tak odpovídá sestavě. Animaci INVYSYS lze však také dodat bez ohledu na instalovanou sestavu a to výběrem rozsahu z katalogu výukových modulů INVYSYS.

Animace INVYSYS je nezávislá – tzn. fyzicky, ani funkčně neovlivňuje nainstalovanou technologii, ale poskytuje nezávislou simulaci funkce pro účely výuky teorie. Poskytuje tak vyučujícím i žákům možnost si názorně a hlavně interaktivně projít teorii v návaznosti na reálnou instalovanou sestavu.

Přednosti Animace INVYSYS jsou následující:

 • Animace INVYSYS interaktivně reaguje na zásah uživatele – obsahuje velké množství aktivních prvků.
 • Umožňuje simulovat reálné chování zapojení, bez potřeby technologii fyzicky spouštět.
 • Aktivní prvky dokáží názorně ovlivnit proudění topné vody – přepínání ventilů, spouštění čerpadel, zapínání kotle a další.
 • Poskytuje zjednodušenou ukázku tepelného přenosu – směšování topné vody třícestným ventilem, přenos tepla při ohřevu zásobníku teplé vody, náběh teploty při spuštění kotle, apod.
 • Umožňuje ukázat směry proudění, teplotní závislosti a chování aktivních prvků, které v reálném zapojení není fyzicky možné vidět (směr toku vody v potrubí, chod a směr otáčení čerpadla, polohy ventilů, apod.).