Animace

Animace INVYSYS je nezávislá interaktivní počítačová simulace proudění a teplotních poměrů (topné vody, teplé vody, vzduchu, apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS každého samostatně, ale i v celé sestavě.

Animace INVYSYS je standardně vytvořena na míru dle dodaného rozsahu výukových modulů INVYSYS. Schematicky i funkčně tak odpovídá sestavě. Animaci INVYSYS lze však také dodat bez ohledu na instalovanou sestavu a to výběrem rozsahu z katalogu výukových modulů INVYSYS.

Animace INVYSYS je nezávislá – tzn. fyzicky, ani funkčně neovlivňuje nainstalovanou technologii, ale poskytuje nezávislou simulaci funkce pro účely výuky teorie. Poskytuje tak vyučujícím i žákům možnost si názorně a hlavně interaktivně projít teorii v návaznosti na reálnou instalovanou sestavu.

Přednosti Animace INVYSYS jsou následující:

  • Animace INVYSYS interaktivně reaguje na zásah uživatele – obsahuje velké množství aktivních prvků.
  • Umožňuje simulovat reálné chování zapojení, bez potřeby technologii fyzicky spouštět.
  • Aktivní prvky dokáží názorně ovlivnit proudění topné vody – přepínání ventilů, spouštění čerpadel, zapínání kotle a další.
  • Poskytuje zjednodušenou ukázku tepelného přenosu – směšování topné vody třícestným ventilem, přenos tepla při ohřevu zásobníku teplé vody, náběh teploty při spuštění kotle, apod.
  • Umožňuje ukázat směry proudění, teplotní závislosti a chování aktivních prvků, které v reálném zapojení není fyzicky možné vidět (směr toku vody v potrubí, chod a směr otáčení čerpadla, polohy ventilů, apod.).