KUPR

Technická výuková pomůcka pro základní školy

KUPR vznikl pro podporu manuální zručnosti a technické gramotnosti žáků základních škol v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem MŠMT ČR.

Co je KUPR

Souprava na stavění z měděných tvarovek. Zvyšuje manuální zručnost a technickou gramotnost žáků, rozvíjí logické myšlení, podporuje představivost a kreativitu, trénuje trpělivost a vytrvalost, procvičuje jemnou motoriku a učí chápat prostorové vztahy.

Měděné součástky jsou spojovány do dvou a trojrozměrných modelů. Pomocí závěsného systému pak lze vytvářet vertikální dráhy pro kuličku nebo vodu. Vše je doplněno o výukové materiály (přípravy na hodiny, výkresy, schémata, fotografie hotových modelů a další).

 

Práce s KUPRem má žákům poskytnout široký prostor pro rozvinutí manuálních a praktických dovedností a uplatnění jejich vlastních zkušeností, vědomostí i poznatků v samostatné tvořivé činnosti. KUPR žákům umožňuje rozvíjet jejich představivost, technické a tvořivé myšlení a umožňuje jim řešit jednoduché technické úkoly, problémy, zhotovovat funkční výrobky, vytvářet a realizovat jednoduché projekty a konstrukce.

Žáci se seznamují s novými materiály, nářadím, nástroji a pomůckami, moderními pracovními a technologickými postupy: zdokonalují si své návyky organizovat a plánovat pracovní činnosti, dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví. KUPR má ve své komplexnosti přispět k další životní a profesní orientaci žákům.

Proč KUPR

 1. rozvíjí logické myšlení

 2. podporuje dětskou představivost a kreativitu

 3. trénuje žáky v trpělivosti a vytrvalosti

 4. procvičuje jemnou motoriku

 5. učí žáky chápat prostorové vztahy

Co sada KUPR obsahuje

Základní sada:

 • rovné trubky různých délek,
 • tvarovky ve tvaru L — kolena (45°, 90°)
 • tvarovky ve tvaru T — T kusy,
 • tvarovky ve tvaru kříže,
 • přechodky,
 • dřevěné destičky,
 • výkresy, schémata a fotografie typových konstrukcí,
 • nářadí (metry, svěráky, posuvná měřidla, šroubováky apod.)
 • úložné boxy 

Možnost rozšířit o doplňkové sady (budou přidávány).

Kontakt

Dita SZABÓ
t: +420 775 147 087
e: d.szabo@esl.cz


Ukázka přípravy hodiny pro práci s KUPRem:

příprava hodiny KUPR

Fotogalerie KUPR

technická pomůcka KUPR

žirafa KUPR žirafa KUPR

 

technická výuková pomůcka KUPR