KUPR

Technická výuková pomůcka pro základní školy

KUPR vznikl pro podporu manuální zručnosti a technické gramotnosti žáků základních škol v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem MŠMT ČR.

Co je KUPR

Jedná se o konstrukční systém založený na jednoduchém principu. Trubky z kovu (měď, mosaz, nerezová ocel) nebo plastu jsou pomocí různých typů tvarovek a přechodek spojovány do dvou a trojrozměrných modelů. Pomocí závěsného systému pak lze vytvářet vertikální dráhy pro kuličku nebo vodu. Vše je doplněno brožurou s návody, výkresy, schématy a fotografiemi hotových modelů.

Práce s KUPRem má žákům poskytnout široký prostor pro rozvinutí manuálních a praktických dovedností a uplatnění jejich vlastních zkušeností, vědomostí i poznatků v samostatné tvořivé činnosti. KUPR žákům umožňuje rozvíjet jejich představivost, technické a tvořivé myšlení a umožňuje jim řešit jednoduché technické úkoly, problémy, zhotovovat funkční výrobky, vytvářet a realizovat jednoduché projekty a konstrukce.

Žáci se seznamují s novými materiály, nářadím, nástroji a pomůckami, moderními pracovními a technologickými postupy: zdokonalují si své návyky organizovat a plánovat pracovní činnosti, dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví. KUPR má ve své komplexnosti přispět k další životní a profesní orientaci žákům.

Proč KUPR

 1. rozvíjí logické myšlení

 2. podporuje dětskou představivost a kreativitu

 3. trénuje žáky v trpělivosti a vytrvalosti

 4. procvičuje jemnou motoriku

 5. učí žáky chápat prostorové vztahy

Co sada KUPR obsahuje

Základní sada:

 • rovné trubky různých délek,
 • tvarovky ve tvaru L — kolena (45°, 90°)
 • tvarovky ve tvaru T — T kusy,
 • tvarovky ve tvaru kříže,
 • přechodky,
 • dřevěné destičky,
 • výkresy, schémata a fotografie typových konstrukcí,
 • nářadí (metry, svěráky, posuvná měřidla, šroubováky apod.)
 • úložné boxy 

Možnost rozšířit o doplňkové sady (budou přidávány).

Kontakt

Dita SZABÓ
t: +420 775 147 087
e: d.szabo@esl.cz


Ukázka úkolu pro práci s KUPRem:

Úkol 1, úroveň 1: montáž a demontáž 2D objektu dle obrázků z kovového materiálu (měděné potrubí a tvarovky)

ČINNOSTI:

čtení a porozumění zadání, měření materiálu k montáži, zápis naměřených délek, montáž dle obrázku/fotografie, zpětná kontrola hotového objektu

 1. ZADÁNÍ:
  1. Porozumění textu/ zadání úkolu

  2. Organizování práce na zadaném úkolu

 2. PŘÍPRAVA POMŮCEK A MATERIÁLU:
  1. Zvolení vhodných pomůcek pro úkol

  2. Měření součástek k montáži

 3. MONTÁŽ:
  1. Sestavení=montáž objektu dle obrázku/foto z připraveného (naměřeného) materiálu

  2. Demontáž objektu

  3. Uložení materiálu a pomůcek zpět na místo

CÍL ÚKOLU:

Sestavený objekt odpovídající zadání a fotografii

PŘÍNOSY ÚKOLU (= co se žáci naučí):

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti – čtení a porozumění zadání

 • Rozvoj matematické gramotnosti – procvičení jednotek délky, jejich zápis

 • Rozvoj manuální zručnosti – skládání/montáž částí materiálu

 • Rozvoj kreativního myšlení

 • Plánování práce – rozvržení časové, prostorové, personální

 • Bezpečnost při práci, udržovat pořádek při práci

 • Pro činnosti si vybírat vhodné pracovní nástroje a pomůcky, umět s nimi zacházet, udržovat je a ukládat.

Fotogalerie KUPR

technická pomůcka KUPR

žirafa KUPR žirafa KUPR

 

technická výuková pomůcka KUPR