Vizualizace

Pomocí komplexní vizualizace je díky propojení s počítačem možné vzdáleně sledovat, nastavovat, měřit a archivovat data z provozu funkční sestavy.

 

Vizualizace