3D animace

Tvorba vzorových 3D animací a modelů zahrnovala především transformaci systému do elektronické podoby ve formě 3D modelů. Výchozím materiálem byly technické výkresy jednotlivých součástek modulů, které byly modelovány v 2D CAD systému v odpovídajícím měřítku. Tyto součástky byly po vytvoření skládány do sestav, které představují jednotlivé moduly. Pro samotnou tvorbu animací byl v první etapě projektu vybrán software Solidworks Premium, který je špičkou v oblasti 3D projekce technických součástí.

První fází transformace systému do elektronické podoby byla verifikace výkresové dokumentace. U součástek, které byly již realizovány v 2D výkresové dokumentaci, byly ověřeny všechny potřebné rozměry. Součásti, jejichž dokumentace chyběla, byly proměřeny a na základě náměrů vznikly výkresy ve 2D. Na základě těchto materiálů pak započala transformace do 3D modelů. Výsledkem je tak kompletní knihovna všech použitých součástek na vybraných modulech systému INVYSYS.