Střední průmyslová škola, Otrokovice

Střední průmyslová škola Otrokovice v roce 2014 zprovoznila tzv. Experimentárium, jehož součástí se stal i interaktivní výukový systém INVYSYS. Instalace INVYSYS zde zahrnuje několik vzájemně propojených celků: Hydraulika otopných těles, Chladicí jednotka fan-coil, Tepelné čerpadlo vzduch/voda, Solární ohřev vody, Rozvaděč tepla a Akumulace tepla. Využívá se při výuce žáků oboru vzdělání Instalatér v předmětech Vytápění, Odborná cvičení a Instalace vody a kanalizace.

 

www.experimentarium-otrokovice.cz

Fotogalerie