Montážní moduly

 

Díky možnosti rozebírání a montování jednotlivých modulů INVYSYS je možné je využít pro nácvik a získání manuálních dovedností. Studenti si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov – osazení a připevnění na montážní konstrukci modulu či vzájemné propojení dle výkresové dokumentace.

Správnost provedení montážních prací v průběhu výuky lze vyzkoušet např. tlakovou zkouškou, ověřením správnosti instalovaných armatur, místa instalovaných zařízení s ohledem na předepsané výškové umístění apod. Montážní moduly tak umožňují zvýšit zručnost studentů v montážních pracích s využitím reálných zařízení a materiálů.

Výukové moduly nabízí možnost opakovaného tréninku montážních činností:

  • montáže a demontáže zařízení a rozvodů
  • zapojování do funkčních sestav
  • ověřování kvality provedených prací
-

zpět