Funkční sestava modulů

Pro teoretickou výuku jsou moduly vzájemně propojeny do sestavy a osazeny příslušnou elektroinstalací včetně systému MaR (měření a regulace). Tak vytváří přehledný funkční celek, který názorně demonstruje danou problematiku.

Na zapojené sestavě je možné reálně předvádět:

  • provoz jednotlivých technických zařízení budov (TZB), např. teplovodní plynové kotelny,
  • různé typy ohřívání teplé vody,
  • funkci solární soustavy,
  • provoz tepelného čerpadla
  • a řadu dalších aplikací.

Výukové moduly jsou navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat a zapojit do sestav dle individuálních potřeb.
(Jednotlivé výukové moduly jsou specifikovány v technickém katalogu, který vám na vyžádání rádi zašleme).

Sestava modulů je řízena vlastním softwarem s možností vzdáleného ovládání – VIZUALIZACE.

Zapojená sestava umožňuje znázornit:

  • reálný provoz moderních zdrojů tepla (kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotle na dřevo a pelety, solární panely a další technická zařízení budov - TZB)
  • výrobu a využití teplé vody (ohřev TV deskovým výměníkem, přímý i nepřímý akumulační ohřev, zapojení zdravotně technických zařízení a jiné)
  • měření spotřebované energie a účinnosti zařízení TZB
  • měření hydrauliky topného okruhu
  • a další