Cena Francouzsko-české obchodní komory

Francouzsko-česká obchodní komora v letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. Pro rok 2015 zvolila Francouzsko-česká obchodní komora problematiku středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Tímto počinem si klade za cíl zviditelnit příklady malých a středních firem, které myslí na svou budoucnost a intenzivně se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Cílem je motivovat další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se zapojily do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

Udílením Cen FČOK podporuje projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Systém INVYSYS získal v této soutěži 1. místo v kategorii Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání.

WEB FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY >>>

Tisková zpráva >>>

Fotogalerie

Cena FČOK

vyhlášení Ceny FČOK