KUPR

Nová technická výuková pomůcka pro základní školy

pro podporu manuální zručnosti a technické gramotnosti žáků základních škol v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT ČR.

 KUPR - nová technická pomůcka pro ZŠ

Co je KUPR

Je inspirativní souprava pro navrhování a tvoření z měděných součástek a dalších doplňků. Vyvolává nadšení, burcuje kreativitu a představivost a zvyšuje manuální um. Je to srdcovka dětí i učitelů všech základních škol.

Chci to zažít

Měděné součástky jsou spojovány do dvou a trojrozměrných modelů. Pomocí závěsného systému pak lze vytvářet vertikální dráhy. Vše je doplněno o výukové materiály (přípravy vyučovacích hodin, výkresy, schémata, fotografie hotových modelů a další).

KUPR

Proč KUPR

 1. rozvíjí logické myšlení

 2. podporuje dětskou představivost a kreativitu

 3. trénuje žáky v trpělivosti a vytrvalosti

 4. procvičuje jemnou motoriku

 5. učí žáky chápat prostorové vztahy  

Práce s KUPRem má žákům poskytnout široký prostor pro rozvinutí manuálních a praktických dovedností a uplatnění jejich vlastních zkušeností, vědomostí i poznatků v samostatné tvořivé činnosti. KUPR žákům umožňuje rozvíjet jejich představivost, technické a tvořivé myšlení a umožňuje jim řešit jednoduché technické úkoly, problémy, zhotovovat funkční výrobky, vytvářet a realizovat jednoduché projekty a konstrukce.

Žáci se seznamují s novými materiály, nářadím, nástroji a pomůckami, moderními pracovními a technologickými postupy.

Zdokonalují si své návyky organizovat a plánovat pracovní činnosti, dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví.

Chci to zažít

Základní sada KUPR obsahuje

 • měděné tvarovky
 • mosazné tvarovky
 • závěsný systém
 • dřevěné destičky
 • přípravy vyučovacích hodin
 • úložné boxy 

Základní sada je koncipovaná pro práci 20 žáků současně.


Kontakt

Ing. Jiří KONEČNÝ
t: +420 777 650 857
e: j.konecny@esl.cz


nebuď trubka! buď frajer! KUP KUPR

Základní škola je pro nás (dospěláky) taková srdcovka. Stejně jako KUPR (ten zas pro děti). Věříme, že podpora technického vzdělávání má smysl. Přidej se k nám a vybav KUPRem i tu "svou" školu!
#nebuď trubka! #buď frajer! #kup KUPR