O INVYSYS

Interaktivní výukový systém INVYSYS je komplexní učební pomůckou pro teoretickou i praktickou výuku odborných škol zaměřených především na obory technických zařízení budov (TZB), ale i další. Umožňuje žákům pracovat s reálným materiálem a zároveň využívat digitální technologie. 

Systém INVYSYS tvoří výukové moduly zaměřené na provoz moderních zdrojů tepla, výrobu a využití teplé vody, měření spotřebované energie a další zařízení. Jde o unikátní a efektivní nástroj pro vzdělávání, umožňující trénink zručnosti a montážních dovedností během simulace reálných podmínek provozu.

Historie systému

V podnikové praxi již několik let sledujeme protichůdný vývoj, tedy snižování počtu a kvality absolventů technických oborů a současně zvyšování poptávky po kvalifikovaných a kvalitních technických odbornících. Navíc díky trendu stále se zvyšující fluktuace lidí v pracovní oblasti, již dnes více zvažujeme investice do „dovzdělání“ nového pracovníka, než tomu bylo v minulosti.

2009-2011 – Klastr obecného strojírenství

Projekt „Analýza inovačního řešení prototypových tréninkových laboratoří a trenažérů pro oblast energetických zdrojů dle standardů Klastru obecného strojírenství“, který řešil vznik tzv. trenažérů pro nácvik montážních dovedností pracovníků firem sdružených v rámci tohoto klastru.

2011 – první prototypy trenažérů

Prototypy trenažérů byly zprovozněny v roce 2011. Současně vyvstala myšlenka nabídnout vytvořené trenažéry středním odborným školám a učilištím
k výuce jejich žáků. První moduly byly instalovány a ověřovány na SŠ polytechnické Brno na Jílové.

2011 – projekt Šikovné ručičky JMK

K dalšímu rozvoji systému INVYSYS přispěla realizace projektu Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu. Cílem toho projektu bylo zkvalitnění především praktické výuky na SOŠ a SOU stavebním v Brně – Bosonohách zaměřené na zlepšování klíčových dovedností žáků univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další odborné vzdělávání.

2013 – užitný vzor

Na základě vytvořených unikátních výukových modulů a nově celkového interaktivního výukového systému s výukovými panely z oboru technických zařízení budov byla podána žádost a získán užitný vzor č.25385 na tento systém výuky.

2013 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

V roce 2013 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně jsme systém INVYSYS poprvé představen široké veřejnosti. 

2014 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

Na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2014 jsme představili novou sestavu systému INVYSYS vytvořenou pro potřeby výukového centra SOŠ a SOU Brno-Bosonohy.

2014 – Značka kvality

Cech topenářů a instalatérů ČR udělil výrobci výukového systému INVYSYS, společnosti E S L, a.s., ZNAČKU KVALITY.

2015 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh

Na veletrhu IBF v roce 2015 byly poprvé představeny výukové 2D animace INVYSYS a plně rozebíratelné moduly.

2015 – Cena FČOK

Systém INVYSYS získal v této soutěži 1. místo v kategorii Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání.

2016 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

V rámci veletrhu IBF 2016 jsme představili sestavu s využitím moderních nástrojů jako je inspekční kamera nebo elektrická zmrazovačka trubek.