Metodiky a cvičení

V rámci realizace projektu Vývoj a inovace systému INVYSYYS vznikla i databáze výukových textů, ze kterých je dále čerpáno pro doplnění teoretického backgroundu jednotlivých elektronických součástí systému. Tyto texty byly tvořeny tak, aby obsáhly základní informace, které by měli studenti znát o dané součástce. V zásadě tak doplňují vzniklou knihovnu 3D součástek.

Další oblastí inovací systému INVYSYS byla tvorba podkladů pro výuku na systému pro jednotlivé konkrétní moduly. Jako doplnění byly vytvořeny i pracovní listy / protokoly pro praktická cvičení, které lze realizovat na jednotlivých modulech. Metodika shrnuje teoretické pozadí problematiky daného modulu, popisuje použité armatury včetně jejich řezů a technických značek. Text je doplněn odkazy na zajímavá výuková videa na YouTube. Na konci metodiky jsou kontrolní otázky, na které by po prostudování dané problematiky měli studenti znát odpovědi.

Další důležitou inovací systému jsou nově vytvořená praktická cvičení. Ty byly realizovány ve formě protokolů. Díky tomu mohou studenti na jednotlivých modulech realizovat různá měření a ta zaznamenávat do předpřipravených tabulek. Je tím podporována atraktivita výukového modulu, a tím i snadnější a nenásilnější zapamatování a pochopení probírané problematiky.

>> Ukázka výukové metodiky <<